Programa Tennis Taula a les Escoles – TTaE (Curs 17/18)


Durant el curs actual s’ha desenvolupat la fase de pilotatge del programa Tennis taula a les Escoles. Aquest programa s’ha dut a terme entre el departament d’Ensenyament i la Federació Catalana de Tennis taula, concretament la seva representació territorial de Lleida (RTL) i a comptat amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.