Termes i condicions Newsletter

Les dades de caràcter personal (Correu electrònic) que se sol·liciten, seran tractades de conformitat amb la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal. Els mateixos seran incorporades a un fitxer, que està sota la responsabilitat de www.fcttlleida.com

• El visitant o usuari registrat que accedeix a subscriure al servei de Newsletter autoritza la recepció de emails amb les últimes novetats o qualsevol notícia d’interès de la web, informació empresarial de tot tipus i també informació comercial mitjançant correu electrònic.
• La seva adreça de correu, o dades personals, mai seran cedits a tercers o utilitzats per a altres fins diferents als abans descrits.
• En qualsevol moment podrà exercir el seu dret a la rectificació, consulta o esborrat de les seves dades.
• Garantim el correcte ús de les dades rebudes, la seva confidencialitat i salvaguarda, d’acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
• Accepti sol si està d’acord amb les condicions aquí exposades. L’acceptació a la cessió de les seves dades personals suposarà que vostè autoritza a formar part d’aquest fitxer ia rebre informació sobre la pàgina web exclusivament (informació de tot tipus i també informació comercial mitjançant correu electrònic). En concret autoritza a rebre el Butlletí de www.fcttlleida.com

Té al seu servei la possibilitat d’exercitar els drets: d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal. Per exercitar aquests drets, pot dirigir-se per qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i recepció de la sol·licitud a fcttrtlleida@gmail.com amb l’assumpte “Protecció de Dades”, o bé a la mateixa pàgina web, a través de la secció de Contacte.