Situació de les Lligues Provincials amb les noves mesures de la COVID-19

  • 8 d'abril de 2021

Les noves restriccions per la prevenció de la COVID-19 NO afecten les lligues provincials, així que es podrà seguir jugant tal com s’estava fent fins ara. Clar està, que ara, amb el confinament comarcal s’ha de tornar a portar diferents documents per poder desplaçar-se per anar a jugar fora de la comarca. Els documents necessaris són els següents:

1r document: Certificat d’autoresponsabilitat d’entrada i sortida de la comarca de la Generalitat.
● 2n document: Declaració responsable del club on es va a jugar, inclosa en el protocol de cada club que podeu trobar al WEB de la RTL. En cas de no trobar-la podeu utilitzar la genèrica de la RTL. Recordar que els menors han de portar signada la declaració responsable pels pares/mares.
3r document: Certificat de la lliga a la qual es competeix.
● 4t document: Fitxa FCTT de cada jugador o jugadora.