Proclamació President i Junta Directiva de la RTL

  • 28 d'octubre de 2020

El dia 18 d’octubre, Joan Arnau i Canalias, president FCTT, proclama Francesc Solans i Barberà president de la RTL. Amb ell proclama una Junta Directiva, que l’integren el vicepresident, el secretari i sis vocals:

  • Vicepresident: Toni Sala i Secanell
  • Secretari: Ricard Gómez Puig
  • Vocal: Ricardo Boncompte Solé
  • Vocal: Miguel Chamorro García
  • Vocal: Jaume Macià i Pujol
  • Vocal: Aleix Pàmies i Gallego
  • Vocal: Agustín Sanz Arbonés
  • Vocal: Enric Vall Dalmau

Al web teniu tota la informació del procés electoral que ja es dona per acabat.