Declaració Autoresponsable genèrica RTL

Si no trobeu la declaració autoresponsable del club on aneu a jugar, que està inclosa en el protocol de cada club, podeu utilitzar la genèrica de la RTL.